Sponzoři

Děkujeme všem partnerům, kteří finančně přispěli na činnost či na jednorázové akce spolku Enliven Centre a kteří tak podporují rozvoj sportovních a tanečních aktivit pro děti a mládež.
Jsou to zejména :

 

 

Město Česká Lípa    www.mucl.cz

 
každoročně  poskytuje finanční příspěvky na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže již od roku 2009.
V roce 2019 byl finančně podpořen z rozpočtu města Česká Lípa projekt "Celoroční činnost organizace vykazujících sportovce do 19 let".

 znak CL nový.png - 6,61 Kb

 

 

Kraj Liberec - www.kraj-lbc.cz       

pravidelně poskytuje  finanční příspěvky ke krytí nákladů na činnost a akce Enliven Centre, z.s. od roku 2009

V roce 2018 byl finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje projekt "Sport pro zdraví a pro radost 2018" a projekt "Taneční talent Libereckého kraje 2018", který získal záštitu paní Jitky Volfové statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.

 

 

Ministersvto školství, mládeže a tělovýchovy

v roce 2018 podpořilo činost spolku z dotačního programu "Můj klub"

logo Můj klub 

 

Severočeská vodárenská společnost a.s    www.svs.cz

příležitostně podporuje sportovní činnost spolku od oku 2009

                                        
 
 
  
Česká spořitelna, a.s. 

 
v roce 2019 pokytla finanční příspěvek ke krytí nákladů na činnost  Enliven Centre, z.s. 
v roce 2018 pokytla finanční příspěvek ke krytí nákladů na činnost  Enliven Centre, z.s. 

 

       

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................

 

Uvítáme partnery ke sponzorování aktivit Enliven Centre,z.s. 

Smlouva o poskytnutí sponzorského daru zde

 

<a href="http://www.pagerank.cz/optimalizace.php?kod=enliven.centre"> optimalizace PageRank.cz </a>