Prázdninové pobyty

 KORENOV 2018, 2019,2020

 LODÍN 2014,2015,2016,2017